Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OM 351DC 61-004

Doplněna funkce táry pomocí kláves   20695B     7.2.2007  
  12:01:18  
OM 351DC_61-004.htm

OM 351DC 61-003

Další zjednodušení "LIGHT" menu   18461B     1.12.2005  
  9:35:12  
OM 351DC_61-003.htm

OM 351DC 61-002

Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv   18461B     23.11.2005  
  15:16:54  
OM 351DC_61-002.htm

OM 351DC 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu   18461B     20.10.2005  
  14:41:32  
OM 351DC_61-001.htm

OM 351DC 60-002

Vylepšena funkce kalibrace   18461B     5.10.2005  
  13:25:08  
OM 351DC_60-002.htm

OM 351DC 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu - Nový A.V.
  18461B     5.10.2005  
  12:42:28  
OM 351DC_60-001.htm
Zpět