Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OM 351RTD 61-005

Další zjednodušení "LIGHT" menu   18461B     30.11.2005  
  16:41:16  
OM 351RTD_61-005.htm

OM 351RTD 61-004

Opravena struktura dat menu   18461B     29.11.2005  
  10:49:36  
OM 351RTD_61-004.htm

OM 351RTD 61-003

!!! - není funkční - !!!
Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv
  18461B     23.11.2005  
  13:04:10  
OM 351RTD_61-003.htm

OM 351RTD 61-002

Opravena obsluha analogového výstupu   18461B     20.10.2005  
  13:29:10  
OM 351RTD_61-002.htm

OM 351RTD 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu   18461B     14.10.2005  
  12:28:00  
OM 351RTD_61-001.htm

OM 351RTD 60-002

Vylepšena funkce kalibrace   18461B     5.10.2005  
  13:18:37  
OM 351RTD_60-002.htm

OM 351RTD 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu - Nový A.V.
  18461B     5.10.2005  
  13:09:10  
OM 351RTD_60-001.htm
Zpět