Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OM 402PWR20_78-601

Upraveno ovládání AV a relé   474798B     22.6.2016  
  11:45:54  
OM 402PWR20__78-601.htm

OM 402PWR20_78-600

Novy analog a Profibus   474798B     4.8.2014  
  14:14:53  
OM 402PWR20__78-600.htm

OM 402PWR20_78-599

Vloženo      

OM 402PWR20_78-002

Zprovozněna funkce HOLD ALL   472397B     30.4.2012  
  13:14:15  
OM 402PWR20__78-002.htm

OM 402PWR20_78-001

Následující varianta po v.64-N04 (Zprovozněna funkce HOLD ALL).   472397B     9.8.2011  
  10:03:23  
OM 402PWR20__78-001.htm

OM 402PWR20_64-N04

Zprovozněna funkce HOLD ALL   470565B     30.4.2012  
  12:47:04  
OM 402PWR20__64-N04.htm

OM 402PWR20_64-N03

Zabezpeční FLASH   470578B     29.6.2011  
  10:36:27  
OM 402PWR20__64-N03.htm

OM 402PWR20_64-N02

Opravena chyba MODBUS protokolu (Zamrznutí displeje při vyčítání častěji než 400ms) Doplněna kontrola nastavení při každém měření   470578B     3.5.2011  
  9:19:38  
OM 402PWR20__64-N02.htm

OM 402PWR20_64-N01

Podpora nového AV   470420B     20.12.2010  
  12:02:53  
OM 402PWR20__64-N01.htm

OM 402PWR20_64-109

Zprovozněna funkce HOLD ALL   470188B     30.4.2012  
  12:16:56  
OM 402PWR20__64-109.htm

OM 402PWR20_64-108

Zabezpeční FLASH   470188B     29.6.2011  
  10:28:57  
OM 402PWR20__64-108.htm

OM 402PWR20_64-107

Opravena chyba MODBUS protokolu (Zamrznutí displeje při vyčítání častěji než 400ms) Doplněna kontrola nastavení při každém měření   470187B     3.5.2011  
  8:55:46  
OM 402PWR20__64-107.htm

OM 402PWR20_64-106

Přidána podpora Profibusu   470001B     5.10.2010  
  16:11:21  
OM 402PWR20__64-106.htm

OM 402PWR20_64-105

Opravena neznámá chyba mikrokontroleru   464034B     7.6.2010  
  10:42:44  
OM 402PWR20__64-105.htm

OM 402PWR20_64-104

Kumulativní oprava. Pro REALTIME vyžaduje doplnění HW.
Opravena chyba viditelnosti položek datové komunikace pro MODBUS a náhodná chyba přetečení vypnuté linearizační tabulky MatFce (zrušit šla zapnutím), chyba AV při předponě nebo výkonu na displeji
  464034B     26.5.2010  
  10:16:58  
OM 402PWR20__64-104.htm

OM 402PWR20_64-103

xxxxxxxxxx      

OM 402PWR20_64-003

Oraveno vyčítání hodnot z přídavné paměti po lince RS 485   463194B     19.2.2008  
  10:40:36  
OM 402PWR20__64-003.htm

OM 402PWR20_64-002

Opraveno dočasné zobrazení   463077B     13.2.2008  
  14:04:07  
OM 402PWR20__64-002.htm

OM 402PWR20_64-001

Oprava a vylepšní záznamu do Real Time paměti, zlepšení stability (odstranění výpadků RS, zhasínání a zmatení displeje)   463061B     12.2.2008  
  11:55:08  
OM 402PWR20__64-001.htm

OM 402PWR20_62-001

První varianta 20mm   437204B     30.10.2007  
  9:12:57  
OM 402PWR20__62-001.htm
Zpět