Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OM 653UQC 62-D01

úprava - měřič délky kroků posuvu pásu   34344B     31.8.2012  
  9:20:55  
OM 653UQC_62-D01.htm

OM 653UQC 62-A01

baking time calculate constants   34344B     13.10.2011  
  14:22:03  
OM 653UQC_62-A01.htm

OM 653UQC 62-506

Oprava ukončení HOLD pro čítač   36150B     16.12.2016  
  11:45:37  
OM 653UQC_62-506.htm

OM 653UQC 62-505

Oprava zobrazení formátu 9999.59   36150B     18.9.2015  
  8:18:47  
OM 653UQC_62-505.htm

OM 653UQC 62-504

Oprava práv položky SETTIN.   36150B     20.4.2015  
  10:25:52  
OM 653UQC_62-504.htm

OM 653UQC 62-503

Oprava chování RELE1 v modu PULZ a NULUJ (s RTC) po zapnutí přístroje.   36150B     1.4.2015  
  7:13:25  
OM 653UQC_62-503.htm

OM 653UQC 62-502

Následující varianta po v.62-501 (Následující varianta po v.62-500 (Oprava chování stopek (bez RTC) po zapnutí přístroje po dlouhodobém vypnutí a změna rozsahu kalibrace analogu, přidana volba GSD souboru).   36150B     23.10.2014  
  14:12:27  
OM 653UQC_62-502.htm

OM 653UQC 62-501

Následující varianta po v.62-500 (Oprava chování stopek (bez RTC) po zapnutí přístroje po dlouhodobém vypnutí a změna rozsahu kalibrace analogu, přidana volba GSD souboru   36744B     23.10.2014  
  8:18:30  
OM 653UQC_62-501.htm

OM 653UQC 62-500

Oprava chování stopek (bez RTC) po zapnutí přístroje po dlouhodobém vypnutí a změna rozsahu kalibrace analogu   34627B     13.11.2013  
  11:54:05  
OM 653UQC_62-500.htm

OM 653UQC 62-499

Vloženo      

OM 653UQC 62-010

Přidán mód CLR+Puls pro módy QVADR, UP/DOWN, UP+DOWN      

OM 653UQC 62-009

Zrušeno automatické nulování při přetečení displeje pokud se nevyužívá stav čítače (Znemožňovalo měření kmitočtu)   34627B     14.2.2011  
  16:23:24  
OM 653UQC_62-009.htm

OM 653UQC 62-008

Oprava HOLD funkce pro čítač (single mode) bez filtru (dokázalo změnit->snížit hodnotu), Oprava ztráty pulsů při měření kmitočtu UP a DOWN a Qvadraturním modu   34580B     9.2.2011  
  10:05:00  
OM 653UQC_62-008.htm

OM 653UQC 62-007

Přidáno zohlednění měření otáček na přesný počet zubů, Výpočet převrácené hodnoty (času z kmitočtu), Oprava sporadického výpadknulovací funkce po odstávce, změna použití kalibrací AV (nekompatabilní), Mod limity Jednou   34469B     1.2.2011  
  17:13:58  
OM 653UQC_62-007.htm

OM 653UQC 62-006

Oprava přesnosti AV proudových rozsahů - Změna HW (TK 5 nebo (10)) - Pro starý HW nebude správná kalibrace + Opravena chyba měření Fr.   33661B     28.6.2010  
  16:52:20  
OM 653UQC_62-006.htm

OM 653UQC 62-005

Opraven režim Qvadratura s vypnutým filtrem (počítal pouze hrany signálu B)   33661B     31.5.2010  
  13:37:46  
OM 653UQC_62-005.htm

OM 653UQC 62-004

Oprava přesnosti AV proudových rozsahů - Změna HW a Oprava viditelnosti položek při nobsažených relé   33661B     22.4.2010  
  12:09:59  
OM 653UQC_62-004.htm

OM 653UQC 62-003

Opraveno vynulování po startu přístroje na náběžnou hranu a vstup kontakt, nastavování hodnoty pro desetinný scale nebo dělitel   33661B     19.3.2010  
  11:22:54  
OM 653UQC_62-003.htm

OM 653UQC 62-002

Opravena chyba zobrazování položky "Zálohování" v menu   33661B     18.3.2010  
  10:53:35  
OM 653UQC_62-002.htm

OM 653UQC 62-001

První varianta   33661B     17.3.2010  
  13:57:20  
OM 653UQC_62-001.htm
Zpět