Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMD201RS-4 65-001

Doplněn univerzální protokol   282779B     20.11.2009  
  12:15:13  
OMD201RS-4_65-001.htm

OMD201RS-4 61-002

Příkazy 9N a 9F jsou potvrzované   278706B     5.11.2007  
  14:40:41  
OMD201RS-4_61-002.htm

OMD201RS-4 61-001

První varianta v.61
Obsahuje podporu OMLink, Modbus a zjednodušené menu
  278706B     5.11.2007  
  11:50:56  
OMD201RS-4_61-001.htm
Zpět