Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMD201UNI-B465-001

První varianta v. 65 bez MODBUS   524558B     1.7.2009  
  13:16:16  
OMD201UNI-B4_65-001.htm

OMD201UNI-B462-001

První varianta v.62
Obsahuje podporu OMLink, Modbus a zjednodušené menu
  486818B     29.11.2007  
  15:38:09  
OMD201UNI-B4_62-001.htm
Zpět