Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OML343AC 62-002

Doplněna volba zobrazování znaménka + a -   32397B     20.9.2012  
  16:30:25  
OML343AC_62-002.htm

OML343AC 62-001

První varianta   32397B     1.2.2012  
  15:29:07  
OML343AC_62-001.htm
Zpět