Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100DC 60-004

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   62701B     16.8.2005  
  17:31:44  
OMX100DC_60-004.htm

OMX100DC 60-003

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)   62721B     10.8.2005  
  18:06:12  
OMX100DC_60-003.htm

OMX100DC 60-002

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV   62721B     22.4.2005  
  16:25:11  
OMX100DC_60-002.htm

OMX100DC 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  62721B     25.3.2005  
  14:20:20  
OMX100DC_60-001.htm
Zpět