Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100DC2 60-003

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   62672B     16.8.2005  
  17:35:50  
OMX100DC2_60-003.htm

OMX100DC2 60-002

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)   62692B     10.8.2005  
  18:04:10  
OMX100DC2_60-002.htm

OMX100DC2 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  62692B     16.6.2005  
  9:45:53  
OMX100DC2_60-001.htm
Zpět