Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100DU 60-004

Přidána funkce vyčítání stavu tárování, opravena editace "m", "k", "M" pomocí OM-Link   60925B     1.9.2005  
  14:07:19  
OMX100DU_60-004.htm

OMX100DU 60-003

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   60923B     16.8.2005  
  17:49:40  
OMX100DU_60-003.htm

OMX100DU 60-002

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)
Opravena zobrazování chyby + mód AV 4 až 20 s indikací chyby 3mA
  60923B     10.8.2005  
  18:09:16  
OMX100DU_60-002.htm

OMX100DU 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  60923B     2.8.2005  
  16:16:35  
OMX100DU_60-001.htm
Zpět