Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100OHM 61-001

Přidán zjednodušený mód menu "LIGHT" / "PROFI"   63683B     28.11.2006  
  13:59:11  
OMX100OHM_61-001.htm

OMX100OHM 60-004

Opraveno měření odporu vedení v 2W modu   61599B     21.10.2005  
  8:23:11  
OMX100OHM_60-004.htm

OMX100OHM 60-003

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)
Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově
Doplněny funkce OM Linku
  61507B     16.8.2005  
  16:42:52  
OMX100OHM_60-003.htm

OMX100OHM 60-002

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV   61507B     22.4.2005  
  15:17:16  
OMX100OHM_60-002.htm

OMX100OHM 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  61507B     25.3.2005  
  15:55:30  
OMX100OHM_60-001.htm
Zpět