Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100PM 60-008

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   62690B     16.8.2005  
  17:47:32  
OMX100PM_60-008.htm

OMX100PM 60-007

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)   62710B     10.8.2005  
  18:17:19  
OMX100PM_60-007.htm

OMX100PM 60-006

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV   62710B     22.4.2005  
  16:23:44  
OMX100PM_60-006.htm

OMX100PM 60-005

Opravena funkce vyčítání displeje pomocí RS při chybovém hlášení   62710B     25.3.2005  
  17:09:11  
OMX100PM_60-005.htm

OMX100PM 60-004

Vylepšeno automatické procházení menu, interní finkce RS,editace čísla, nastavení proměnných, kalibrace, čtení ADC   62710B     23.3.2005  
  11:14:36  
OMX100PM_60-004.htm

OMX100PM 60-003

Opraven seznam RS příkazů   62710B     10.3.2005  
  15:54:18  
OMX100PM_60-003.htm

OMX100PM 60-002

Opravena obsluha RS komunikace (Potvrzení je vysláno až po skutečném provedení RS příkazu).
Opravena chyba rychlosti AV pro rychlost od 10 měření za sekundu.
  62710B     9.3.2005  
  15:22:14  
OMX100PM_60-002.htm

OMX100PM 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  61196B     18.2.2005  
  12:08:50  
OMX100PM_60-001.htm
Zpět