Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100PWR 60-004

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   64039B     16.8.2005  
  17:57:27  
OMX100PWR_60-004.htm

OMX100PWR 60-003

Opraveno blikání LED při zpožděném sepnutí (rozepnutí) relé   64039B     10.8.2005  
  18:07:54  
OMX100PWR_60-003.htm

OMX100PWR 60-002

Oravena možnost výběru Cos Fi. Pro Limity a A.V.   64039B     9.8.2005  
  9:58:03  
OMX100PWR_60-002.htm

OMX100PWR 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  64039B     28.7.2005  
  11:10:13  
OMX100PWR_60-001.htm
Zpět