Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX100TC 61-001

Doplněn rozsah T/C L a přidán zjednodušený mód menu "LIGHT" / "PROFI"   59268B     10.1.2007  
  16:31:03  
OMX100TC_61-001.htm

OMX100TC 60-009

Doplněny nové funkce OMLink   56707B     25.10.2005  
  11:36:10  
OMX100TC_60-009.htm

OMX100TC 60-008

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   53410B     16.8.2005  
  16:51:49  
OMX100TC_60-008.htm

OMX100TC 60-007

Doplněna editace limit s příponami "m", "k", "M"   53410B     11.8.2005  
  11:15:08  
OMX100TC_60-007.htm

OMX100TC 60-006

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV   53407B     22.4.2005  
  15:27:05  
OMX100TC_60-006.htm

OMX100TC 60-005

Upraveny interní funkce pro kalibrace   53407B     31.3.2005  
  14:16:06  
OMX100TC_60-005.htm

OMX100TC 60-004

Opravena funkce vyčítání displeje pomocí RS při chybovém hlášení   53407B     25.3.2005  
  16:12:00  
OMX100TC_60-004.htm

OMX100TC 60-003

Vylepšeno automatické procházení menu, interní finkce RS,editace čísla, nastavení proměnných, kalibrace, čtení ADC   53407B     24.3.2005  
  14:52:22  
OMX100TC_60-003.htm

OMX100TC 60-002

Opraven seznam RS příkazů   53407B     10.3.2005  
  15:31:49  
OMX100TC_60-002.htm

OMX100TC 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  53407B     9.3.2005  
  15:13:28  
OMX100TC_60-001.htm
Zpět