OMX100TC 60-002

   Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

         ASCII: 8 bitů bez parity jeden stop
         DIN MessBus: 7 bitů bez parity jeden stop

   Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje a závisí na použitém řídícím procesoru. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0…31. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol rychlost 9600 Baud adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výměnnou kartou kterou přístroj automaticky identifikuje.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE
   Vlastní příkaz je tvořen dvojicí číslo písmeno u kterého záleží na velikosti. Vyslílaný řetězec závisí na protokolu a typu linky viz následující tabulka. Řetězec má daný začátek dále následuje dvojice znaků příkazu za kterou může být parametr pokud ho příkaz vyžaduje.


Popis funkcí pro RS232/RS485 komunikaci přístroje OMX100TC 60-002
Menu Popis RS prik. Rozsah hodnot
  Vyčítání displeje
Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může bít umístěna kdekoliv mezi čísly
1X  
  Vyčtení identifikace
Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla (okamžitě vyšle řetězec zakončený ">TTTTTTTTTTTT,CC-ccc-MMMMMM", kde "TTTTTTTTTTTT" je 12 znaků typu přístroje "CC-ccc" jsou dva znaky základního čísla verze a tři znaky podverze "MMMMMM" je šest znaků aktuálního módu přístroje)
1Y  
  Hodnota kanálu A
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu A (možno i se znaménkem -)
1x  
  Nulování heslo
Nastavení hesla pro přístup na 0
4N  
  Konfigurace přístroje
Vyšle konfiguraci přístroje ">RROOVV", kde RR je informace o přítomnosti relé, OO je: bit 0:AV, bit 1:RS, bit 2:RS485/RS232, 3-5:Flash 0=bez,1=1Mb,2=2Mb,3=4Mb, VV=stav pomocných vstupů 1=sepnuto
1Z  
  Dálkový start
Spušťění jednoho odměru - hodnoty budou nastavena až po odměření
7X  
  Opakované měření
Povolení opakovaného měření
8X  
INP.;CFG.;MOD. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuMód (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Mód přístroje - typ termočlánku (podle typu E,J,K,N nebo R,S,T nebo B)
4Y 0 - " E"
1 - " J"
2 - " K" Výrobní nastavení - Default
3 - " N"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuMód (Nastavení hodnoty seznamu)
Mód přístroje - nastavení typu termočlánku (podle typu E,J,K,N nebo R,S,T nebo B)
4Z
INP.;CFG.;M.P.S. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuRychlost měření (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Rychlost měření
6Y 0 - "80.0"
1 - "40.0"
2 - "20.0"
3 - "10.0"
4 - " 5.0"
5 - " 2.5" Výrobní nastavení - Default
6 - " 1.2"
7 - " 0.5"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuRychlost měření (Nastavení hodnoty seznamu)
Rychlost měření
6Z
INP.;AUX.;AU.1 Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVstup 1 (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Nastavení funkce pomocného vstupu
5n 0 - "LOC."
1 - "HLD." Výrobní nastavení - Default
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuVstup 1 (Nastavení hodnoty seznamu)
Nastavení funkce pomocného vstupu
5m
CHA.;C. A;FIL.;MOD. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuMód (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Mód filtru
3J 0 - "OFF" Výrobní nastavení - Default
1 - "EXP."
2 - "ZAO."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuMód (Nastavení hodnoty seznamu)
Mód filtru
3I
CHA.;C. A;FIL.;CON. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Konstanta (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Konstanta filtru
4J od :0 do :999
  Výrobní nastavení - Default=2
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemKonstanta (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Konstanta filtru
4I
OUT.;LIM.;L 1.;TYP. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Typ limity
1E 0 - "CLO." Výrobní nastavení - Default
1 - "OPE."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení hodnoty seznamu)
Typ limity
1F
OUT.;LIM.;L 1.;LIM. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Mez (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Mezní hodnota
1K od :-99 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=250
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMez (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Mezní hodnota
1L
OUT.;LIM.;L 1.;HYS Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Hystereze (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Hystereze
1G od :0 do :999
  Výrobní nastavení - Default=0
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemHystereze (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Hystereze
1H
OUT.;LIM.;L 1.;TIM. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Zpoždění (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Doba zpoždění mezy splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
1D od :0 do :99,9
  Výrobní nastavení - Default=0,5
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemZpoždění (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Doba zpoždění mezy splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
1C
OUT.;LIM.;L 2.;TYP. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Typ limity
2E 0 - "CLO." Výrobní nastavení - Default
1 - "OPE."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení hodnoty seznamu)
Typ limity
2F
OUT.;LIM.;L 2.;LIM. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Mez (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Mezní hodnota
2K od :-99 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=750
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMez (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Mezní hodnota
2L
OUT.;LIM.;L 2.;HYS Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Hystereze (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Hystereze
2G od :0 do :999
  Výrobní nastavení - Default=0
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemHystereze (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Hystereze
2H
OUT.;LIM.;L 2.;TIM. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Zpoždění (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
2D od :0 do :99,9
  Výrobní nastavení - Default=1,0
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemZpoždění (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
2C
OUT.;DAT.;BD Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuPřenosová rychlost (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Přenosová rychlost
3O 0 - " 1.2"
1 - " 2.4"
2 - " 4.8"
3 - " 9.6" Výrobní nastavení - Default
4 - "19.2"
5 - "38.4"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuPřenosová rychlost (Nastavení hodnoty seznamu)
Přenosová rychlost
3P
OUT.;DAT.;ADD. Vrátí celé číslo (obsahuje i desetinnou tečku a minimálně jednu nulu za ní)Vrátí celé číslo (obsahuje i desetinnou tečku a minimálně jednu nulu za ní)Vrátí celé číslo (obsahuje i desetinnou tečku a minimálně jednu nulu za ní)Adresa přístroje (Nastavení vysílání na hodnotu celočíselného čísla)
Adresa přístroje
4O  Výrobní nastavení - Default=0
Nastavení hodnoty celého číslaNastavení hodnoty celého číslaNastavení hodnoty celého číslaAdresa přístroje (Nastavení hodnoty celočíselného čísla)
Adresa přístroje
4P
OUT.;A. O.;TYP. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Typ
3B 0 - "I 4" Výrobní nastavení - Default
1 - "E 4"
2 - "I20"
3 - "U 2"
4 - "U 5"
5 - "U10"
6 - "FRE."
7 - "OFF"
8 - "I 5"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení hodnoty seznamu)
Typ
3A
OUT.;A. O.;F.MI. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Frekvence min (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min")
9B od :0,2 do :2200
  Výrobní nastavení - Default=100
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemFrekvence min (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min")
9A
OUT.;A. O.;F.MA. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Frekvence max (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max")
9D od :0,2 do :2200
  Výrobní nastavení - Default=1100
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemFrekvence max (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max")
9C
OUT.;A. O.;MIN Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Minimum (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
1B od :-99 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=0
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMinimum (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
1A
OUT.;A. O.;MAX Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Maximum (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
2B od :-99 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=1800
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMaximum (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
2A
OUT.;DIS.;REF. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuObnovení (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Nastavení obnovování hodnot na displeji
8s 0 - "MAX"
1 - "1 s."
2 - "OFF"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuObnovení (Nastavení hodnoty seznamu)
Nastavení obnovování hodnot na displeji
8r


Symbol Význam příkazu Symbol Význam parametru
Nastavení hodnoty pro vysílání Celé číslo
Nastavení položky Výběr = celé číslo(pořadí ve výběru - první je 0)
Provedení příslušné akce Desetinné číslo
Dynamické položky - položka nemusí být vždy viditelná Text - tisknutelné ASCII znaky
Práva - u položky lze nastavit práva Intel HEX formátPODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce Typ Protokol

Přenášená data

Vyžádání dat (PC) 232 ASCII # A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 ASCII # A A <CR>  
MessBus <SADR> <ENQ>  
Vysílání dat z přístroje 232 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení přijetí dat (PC) 485 MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  
Vyslání adresy (PC) před příkazem 485 MessBus <EADR> <ENQ>  
Potvrzení adresy (přístroj) 485 MessBus <SADR> <ENQ>  
Vyslání příkazu(PC) 232 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení příkazu (přístroj) 232 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  


Legenda
# 35 23h Začátek příkazu
AA 0...31  Dva znaky adresy přístroje (posílané v ASCII - desítky a jednotky př. "01")
<CR> 13 0Dh Konec příkazu
<SP> 32 20h mezera
ČP   Číslo a příkaz -kód příkazu
D   Data - obvykle znaky "0"..."9" "." "-"; (D) může prodloužit data
R 30h...3Fh  Stav relé; prvnímu relé odpovídá nultý bit
! 33 21h Kladné potvrzení příkazu
? 63 3Fh Záporné potvrzení příkazu (chyba)
> 62 3Eh Začátek vysílaných dat
<STX> 2 02h Začátek textu
<ETX> 3 03h Konec textu
<SADR> adresa+60h Výzva k odeslání z adresy
<EADR> adresa+40h  Výzva k přijetí příkazu na adrese
<ENQ> 5 05h Ukončení adresy
<DLE>1 16 49 10h 31h Potvrzení správné zprávy
<NAK> 21 15h Potvrzení chybné zprávy
<BCC>     Kontrolní součet - se znaky od <STX> po <ETX> provede funkci XOR