OMX100TC 61-001

   Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

         ASCII: 8 bitů bez parity jeden stop
         DIN MessBus: 7 bitů bez parity jeden stop

   Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje a závisí na použitém řídícím procesoru. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0…31. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol rychlost 9600 Baud adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výměnnou kartou kterou přístroj automaticky identifikuje.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE
   Vlastní příkaz je tvořen dvojicí číslo písmeno u kterého záleží na velikosti. Vyslílaný řetězec závisí na protokolu a typu linky viz následující tabulka. Řetězec má daný začátek dále následuje dvojice znaků příkazu za kterou může být parametr pokud ho příkaz vyžaduje.


Popis funkcí pro RS232/RS485 komunikaci přístroje OMX100TC 61-001
Menu Popis RS prik. Rozsah hodnot
  Rychlost měření
Rychlost měření
1X  
  Dálkový start
Spušťění jednoho odměru - hodnoty budou nastavena až po odměření
7X  
  Opakované měření
Povolení opakovaného měření
8X  
  Hodnota kanálu A
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu A (možno i se znaménkem -)
1x  
  Nulování heslo
Nastavení hesla pro přístup do na 0
4N  
  Vyčtení identifikace
Vyslání identifikace přístroje a výrobního čísla (okamžitě vyšle řetězec zakončený ">TTTTTTTTTTTT,CC-ccc-MMMMMM", kde "TTTTTTTTTTTT" je 12 znaků typu přístroje "CC-ccc" jsou dva znaky základního čísla verze a tři znaky podverze "MMMMMM" je šest znaků aktuálního módu přístroje)
1Y  
  Konfigurace přístroje
Vyšle konfiguraci přístroje ">RROOVV", kde RR je informace o přítomnosti relé, OO je: bit 0:AV, bit 1:RS, bit 2:RS485/RS232, 3-5:Flash 0=bez,1=1Mb,2=2Mb,3=4Mb, VV=stav pomocných vstupů 1=sepnuto
1Z  
INP.;CFG.;MOD. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuMód (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Mód přístroje
4Y 0 - " E"
1 - " J"
2 - " K" Výrobní nastavení - Default
3 - " N"
4 - " L"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuMód (Nastavení hodnoty seznamu)
Mód přístroje
4Z
INP.;CFG.;CON. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuPřipojení (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Připojení čidla
8Y 0 - "IN.1." Výrobní nastavení - Default
1 - "IN.2."
2 - "EX.1."
3 - "EX.2."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuPřipojení (Nastavení hodnoty seznamu)
Připojení čidla
8Z
INP.;CFG.;T.C.J. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Tep. st. Konce (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Teplota studeného konce
7Y od :0 do :60
Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemTep. st. Konce (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Teplota studeného konce
7Z
INP.;CFG.;M.P.S. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuRychlost měření (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Rychlost měření
6Y 0 - "80.0"
1 - "40.0"
2 - "20.0"
3 - "10.0"
4 - " 5.0"
5 - " 2.5" Výrobní nastavení - Default
6 - " 1.2"
7 - " 0.5"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuRychlost měření (Nastavení hodnoty seznamu)
Rychlost měření
6Z
INP.;EXT.;EX.1 Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVstup 1 (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Nastavení pomocného vstupu 1
5n 0 - "LOC."
1 - "HLD." Výrobní nastavení - Default
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuVstup 1 (Nastavení hodnoty seznamu)
Nastavení pomocného vstupu 1
5m
CHA.;C. A;FIL.;MOD. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuMód (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Mód filtru
3J 0 - "OFF" Výrobní nastavení - Default
1 - "EXP."
2 - "ZAO."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuMód (Nastavení hodnoty seznamu)
Mód filtru
3I
CHA.;C. A;FIL.;CON. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Konstanta (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Konstanta filtru
4J od :0 do :999000
  Výrobní nastavení - Default=2
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Konstanta (Krok)
Konstanta filtru
4I
OUT.;LIM.;L 1.;TYP. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Typ limity
1E 0 - "CLO." Výrobní nastavení - Default
1 - "OPE."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení hodnoty seznamu)
Typ limity
1F
OUT.;LIM.;L 1.;L. 1 Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Mez (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Mezní hodnota
1K od :-99 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=250
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Mez (Krok)
Mezní hodnota
1L
OUT.;LIM.;L 1.;H. 1 Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Hystereze (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Hystereze
1G od :0 do :999
  Výrobní nastavení - Default=0
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Hystereze (Krok)
Hystereze
1H
OUT.;LIM.;L 1.;T. 1 Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Zpoždění (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
1D od :0 do :99,9
  Výrobní nastavení - Default=0,5
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Zpoždění (Krok)
Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
1C
OUT.;LIM.;L 2.;TYP. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Typ limity
2E 0 - "CLO." Výrobní nastavení - Default
1 - "OPE."
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení hodnoty seznamu)
Typ limity
2F
OUT.;LIM.;L 2.;L. 2 Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Mez (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Mezní hodnota
2K od :-99 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=750
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Mez (Krok)
Mezní hodnota
2L
OUT.;LIM.;L 2.;H. 2 Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Hystereze (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Hystereze
2G od :0 do :999
  Výrobní nastavení - Default=0
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Hystereze (Krok)
Hystereze
2H
OUT.;LIM.;L 2.;T. 2 Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Zpoždění (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
2D od :0 do :99,9
  Výrobní nastavení - Default=1,0
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Zpoždění (Krok)
Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání)
2C
OUT.;DAT.;BD Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuPřenosová rychlost (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Přenosová rychlost
3O 0 - " 1.2"
1 - " 2.4"
2 - " 4.8"
3 - " 9.6" Výrobní nastavení - Default
4 - "19.2"
5 - "38.4"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuPřenosová rychlost (Nastavení hodnoty seznamu)
Přenosová rychlost
3P
OUT.;DAT.;ADD. Vrátí celé číslo (obsahuje i desetinnou tečku a minimálně jednu nulu za ní)Vrátí celé číslo (obsahuje i desetinnou tečku a minimálně jednu nulu za ní)Vrátí celé číslo (obsahuje i desetinnou tečku a minimálně jednu nulu za ní)Adresa přístroje (Nastavení vysílání na hodnotu celočíselného čísla)
Adresa přístroje
4O  Výrobní nastavení - Default=0
Nastavení hodnoty celého číslaNastavení hodnoty celého číslaNastavení hodnoty celého číslaAdresa přístroje (Nastavení hodnoty celočíselného čísla)
Adresa přístroje
4P
OUT.;A. O.;TYP. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Typ
3B 0 - "I 4" Výrobní nastavení - Default
1 - "E 4"
2 - "I20"
3 - "U 2"
4 - "U 5"
5 - "U10"
6 - "FRE."
7 - "OFF"
8 - "I 5"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuTyp (Nastavení hodnoty seznamu)
Typ
3A
OUT.;A. O.;F.MI. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Frekvence min (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min")
9B od :0,2 do :2200
  Výrobní nastavení - Default=100
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Frekvence min (Krok)
Minimální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota menší nebo rovna hodnotě "A.V. min")
9A
OUT.;A. O.;F.MA. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Frekvence max (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max")
9D od :0,2 do :2200
  Výrobní nastavení - Default=1100
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Frekvence max (Krok)
Maximální hodnota kmitočtu pro frekvenční výstup (Tato hodnota je generována, je-li hodnota větší nebo rovna hodnotě "A.V. max")
9C
OUT.;A. O.;A.Lo. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Minimum (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
1B od :-200 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=0
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Minimum (Krok)
Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
1A
OUT.;A. O.;A.Hi. Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Vrátí číslo s desetinnou tečkou (možné i znaménko -)Maximum (Nastavení vysílání na hodnotu desetinného čísla)
Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
2B od :-200 do :1999
  Výrobní nastavení - Default=1800
Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Krok zvyšování/snižování hodnoty za 10ms.Maximum (Krok)
Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
2A
OUT.;DIS.;REF. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuJas (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Jas
8s 0 - "MAX" Výrobní nastavení - Default
1 - "1 s."
2 - "OFF"
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuJas (Nastavení hodnoty seznamu)
Jas
8r
SER.;MNU. Vrátí číslo pořadí položky v seznamuVrátí číslo pořadí položky v seznamuJas limit (Nastavení vysílání na hodnotu seznamu)
Jas displeje limit
7s 0 - "LIG."
1 - "PRO." Výrobní nastavení - Default
Nastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuNastavení hodnoty ze seznamu zapsáním čísla pořadí položky v seznamuJas limit (Nastavení hodnoty seznamu)
Jas displeje limit
7r


Symbol Význam příkazu Symbol Význam parametru
Nastavení hodnoty pro vysílání Celé číslo
Nastavení položky Výběr = celé číslo(pořadí ve výběru - první je 0)
Provedení příslušné akce Desetinné číslo
Dynamické položky - položka nemusí být vždy viditelná Text - tisknutelné ASCII znaky
Práva - u položky lze nastavit práva Intel HEX formát
Položka je určena HW a nastavením přístroje. RS příkaz je určen HW a nastavením přístroje. Není-li povolen přístroj vrací odpověď "?".
Defaultní nastavení přístroje do kterého se dá přístroj jednoduše nastavit v položde "SERVIS"-"OBNOVA" nebo "VSTUP"-"TYP" dle typu přístoje.
Default
Parametr RS příkazu který se nastavuje pomocí příkazu "1P".
   Příkaz se uplatní pro všechny kanály
   Příkaz se uplatní pro kanál který je trvale zobrazenýPODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce Typ Protokol

Přenášená data

Vyžádání dat (PC) 232 ASCII # A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 ASCII # A A <CR>  
MessBus <SADR> <ENQ>  
Vysílání dat z přístroje 232 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení přijetí dat (PC) 485 MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  
Vyslání adresy (PC) před příkazem 485 MessBus <EADR> <ENQ>  
Potvrzení adresy (přístroj) 485 MessBus <SADR> <ENQ>  
Vyslání příkazu(PC) 232 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení příkazu (přístroj) 232 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  


Legenda
# 35 23h Začátek příkazu
AA 0...31  Dva znaky adresy přístroje (posílané v ASCII - desítky a jednotky př. "01")
<CR> 13 0Dh Konec příkazu
<SP> 32 20h mezera
ČP   Číslo a příkaz -kód příkazu
D   Data - obvykle znaky "0"..."9" "." "-"; (D) může prodloužit data
R 30h...3Fh  Stav relé; prvnímu relé odpovídá nultý bit
! 33 21h Kladné potvrzení příkazu
? 63 3Fh Záporné potvrzení příkazu (chyba)
> 62 3Eh Začátek vysílaných dat
<STX> 2 02h Začátek textu
<ETX> 3 03h Konec textu
<SADR> adresa+60h Výzva k odeslání z adresy
<EADR> adresa+40h  Výzva k přijetí příkazu na adrese
<ENQ> 5 05h Ukončení adresy
<DLE>1 16 49 10h 31h Potvrzení správné zprávy
<NAK> 21 15h Potvrzení chybné zprávy
<BCC>     Kontrolní součet - se znaky od <STX> po <ETX> provede funkci XOR