Seznam popisů komunikačního protokolu RS232/RS485

OMX333DC 62-A01

Padáčková relé s kvitací externím vstupem   30961B     20.12.2017  
  15:11:29  
OMX333DC_62-A01.htm

OMX333DC 62-002

Oprava vysílání dat "displeje" - 1X   30957B     16.10.2018  
  15:54:44  
OMX333DC_62-002.htm

OMX333DC 62-001

DC do 400V.   30957B     4.8.2014  
  10:49:40  
OMX333DC_62-001.htm
Zpět