Seznam aktualizací firmware

M 221-v5 78-600

Oprava vysílání REALTIME   187 807B     3.9.2015  
  7:39:06  
M 221-v5 _78-600.hex

M 221-v5 78-599

Změna rozsahu kalibrace analogu          

M 221-v5 78-008

Zpřístupněna položka konstanty pro plovoucí filtr v kanálech F1 a F2   187 452B     29.10.2012  
  15:34:28  
M 221-v5 _78-008.hex

M 221-v5 78-007

Zabezpeční FLASH   187 749B     8.6.2011  
  15:57:17  
M 221-v5 _78-007.hex

M 221-v5 78-006

Opravena funkce táry kmitočtu po vypnutí a zapnutí - kalibrace přeneseny do FLASH (cca 3x byla nutná obnova kalibrací)   188 142B     4.5.2011  
  19:10:55  
M 221-v5 _78-006.hex

M 221-v5 78-005

První varianta          
Zpět