Seznam aktualizací firmware

OM 351DC 61-004

Doplněna funkce táry pomocí kláves   67 938B     7.2.2007  
  12:00:39  
OM 351DC _61-004_TypVDC.hex
OM 351DC _61-004_TypADC.hex

OM 351DC 61-003

Další zjednodušení "LIGHT" menu          

OM 351DC 61-002

Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv          

OM 351DC 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu          

OM 351DC 60-002

Vylepšena funkce kalibrace          

OM 351DC 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu - Nový A.V.
         
Zpět