Seznam aktualizací firmware

OM 351PM 61-003

Další zjednodušení "LIGHT" menu   67513B     1.12.2005  
  9:23:27  
OM351PM_61-003.hex

OM 351PM 61-002

Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv   68068B     23.11.2005  
  11:31:33  
OM351PM_61-002.hex

OM 351PM 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu   68883B     20.10.2005  
  14:37:34  
OM351PM_61-001.hex

OM 351PM 60-003

Vylepšena funkce kalibrace   68885B     5.10.2005  
  13:22:32  
OM351PM_60-003.hex

OM 351PM 60-002

Přidán zjednodušený mód menu   68885B     5.10.2005  
  12:52:24  
OM351PM_60-002.hex

OM 351PM 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink - Nový A.V.
  68374B     21.9.2005  
  8:29:46  
OM351PM_60-001.hex
Zpět