Seznam aktualizací firmware

OM 351RTD 61-005

Další zjednodušení "LIGHT" menu   66652B     30.11.2005  
  16:41:02  
OM351RTD 1_61-005_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_61-005_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_61-005_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_61-005_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_61-005_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_61-005_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_61-005_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_61-005_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_61-005_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_61-005_Ni10000_5000.hex

OM 351RTD 61-004

Opravena struktura dat menu   66705B     29.11.2005  
  10:49:22  
OM351RTD 1_61-004_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_61-004_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_61-004_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_61-004_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_61-004_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_61-004_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_61-004_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_61-004_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_61-004_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_61-004_Ni10000_5000.hex

OM 351RTD 61-003

!!! - není funkční - !!!
Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv
  66412B     23.11.2005  
  13:03:56  
OM351RTD 1_61-003_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_61-003_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_61-003_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_61-003_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_61-003_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_61-003_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_61-003_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_61-003_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_61-003_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_61-003_Ni10000_5000.hex

OM 351RTD 61-002

Opravena obsluha analogového výstupu   68121B     20.10.2005  
  13:28:59  
OM351RTD 1_61-002_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_61-002_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_61-002_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_61-002_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_61-002_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_61-002_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_61-002_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_61-002_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_61-002_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_61-002_Ni10000_5000.hex

OM 351RTD 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu   68121B     14.10.2005  
  12:27:49  
OM351RTD 1_61-001_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_61-001_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_61-001_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_61-001_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_61-001_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_61-001_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_61-001_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_61-001_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_61-001_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_61-001_Ni10000_5000.hex

OM 351RTD 60-002

Vylepšena funkce kalibrace   67444B     5.10.2005  
  13:18:28  
OM351RTD 1_60-002_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_60-002_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_60-002_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_60-002_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_60-002_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_60-002_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_60-002_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_60-002_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_60-002_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_60-002_Ni10000_5000.hex

OM 351RTD 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu - Nový A.V.
  67444B     5.10.2005  
  13:09:00  
OM351RTD 1_60-001_PT100_3850.hex
OM351RTD 2_60-001_PT500_3850.hex
OM351RTD 3_60-001_PT1000_3850.hex
OM351RTD 7_60-001_PT100_3920.hex
OM351RTD 8_60-001_PT500_3920.hex
OM351RTD 9_60-001_PT1000_3920.hex
OM351RTD A_60-001_Ni1000_6180.hex
OM351RTD B_60-001_Ni10000_6180.hex
OM351RTD 4_60-001_Ni1000_5000.hex
OM351RTD 6_60-001_Ni10000_5000.hex
Zpět