Seznam aktualizací firmware

OM 351TC2 61-004

Opraveno vyhodnocení relé mimo rozsah   68 773B     22.11.2006  
  11:56:45  
OM 351TC2 _61-004_TypRST.hex

OM 351TC2 61-003

Další zjednodušení "LIGHT" menu          

OM 351TC2 61-002

Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv          

OM 351TC2 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu
Opravena přístupnost položek menu
         
Zpět