Seznam aktualizací firmware

OM 351TC3 61-004

Opraveno vyhodnocení relé mimo rozsah   68 881B     31.1.2007  
  11:35:20  
OM 351TC3 _61-004_TypEJKN.hex

OM 351TC3 61-003

Další zjednodušení "LIGHT" menu          

OM 351TC3 61-002

Opravena nemožnost vstupu do "Light Menu" při nenulovém heslu,Doplněno plné nastavení uživatelských práv          

OM 351TC3 61-001

Obsahuje podporu OMLink - přidán zjednodušený mód menu
Opravena přístupnost položek menu
         
Zpět