Seznam aktualizací firmware

OM 402PID-1 77-B01

Zobrazení hodnoty druhého analogového vstupu na displeji programu   187 480B     24.10.2013  
  16:12:25  
OM 402PID-1 _77-B01.hex

OM 402PID-1 77-A01

Mez limity lze svázat se žádanou hodnotou regulátoru   187 812B     9.8.2011  
  8:52:57  
OM 402PID-1 _77-A01.hex

OM 402PID-1 77-501

Upraveno pro automatickou kalibraci   188 007B     8.9.2016  
  15:21:21  
OM 402PID-1 _77-501.hex

OM 402PID-1 77-500

Změna rozsahu kalibrace analogu   187 239B     22.11.2013  
  10:28:11  
OM 402PID-1 _77-500.hex

OM 402PID-1 77-499

Vloženo          

OM 402PID-1 77-177

Následující varianta po v.77-002 (Zabezpečena FLASH).          

OM 402PID-1 77-002

Zabezpečena FLASH   186 916B     9.6.2011  
  16:09:45  
OM 402PID-1 _77-002.hex

OM 402PID-1 77-001

První varianta v.77.   187 785B     26.1.2011  
  12:21:15  
OM 402PID-1 _77-001.hex
Zpět