Seznam aktualizací firmware

OM 402PWR20_78-601

Upraveno ovládání AV a relé   187 291B     22.6.2016  
  11:44:52  
OM 402PWR20__78-601.hex

OM 402PWR20_78-600

Novy analog a Profibus   187 156B     4.8.2014  
  14:13:29  
OM 402PWR20__78-600.hex

OM 402PWR20_78-599

Vloženo          

OM 402PWR20_78-002

Zprovozněna funkce HOLD ALL   187 205B     30.4.2012  
  13:13:10  
OM 402PWR20__78-002.hex

OM 402PWR20_78-001

Následující varianta po v.64-N04 (Zprovozněna funkce HOLD ALL).   187 194B     9.8.2011  
  10:02:22  
OM 402PWR20__78-001.hex

OM 402PWR20_64-N04

Zprovozněna funkce HOLD ALL   186 497B     30.4.2012  
  12:45:58  
OM 402PWR20__64-N04.hex

OM 402PWR20_64-N03

Zabezpeční FLASH   187 920B     29.6.2011  
  10:35:28  
OM 402PWR20__64-N03.hex

OM 402PWR20_64-N02

Opravena chyba MODBUS protokolu (Zamrznutí displeje při vyčítání častěji než 400ms) Doplněna kontrola nastavení při každém měření   188 338B     3.5.2011  
  9:18:43  
OM 402PWR20__64-N02.hex

OM 402PWR20_64-N01

Podpora nového AV   188 110B     20.12.2010  
  12:01:41  
OM 402PWR20__64-N01.hex

OM 402PWR20_64-109

Zprovozněna funkce HOLD ALL   187 214B     30.4.2012  
  12:15:51  
OM 402PWR20__64-109.hex

OM 402PWR20_64-108

Zabezpeční FLASH   186 914B     29.6.2011  
  10:27:55  
OM 402PWR20__64-108.hex

OM 402PWR20_64-107

Opravena chyba MODBUS protokolu (Zamrznutí displeje při vyčítání častěji než 400ms) Doplněna kontrola nastavení při každém měření   187 345B     3.5.2011  
  8:54:49  
OM 402PWR20__64-107.hex

OM 402PWR20_64-106

Přidána podpora Profibusu   186 944B     5.10.2010  
  16:10:11  
OM 402PWR20__64-106.hex

OM 402PWR20_64-105

Opravena neznámá chyba mikrokontroleru   186 666B     7.6.2010  
  10:41:31  
OM 402PWR20__64-105.hex

OM 402PWR20_64-104

Kumulativní oprava. Pro REALTIME vyžaduje doplnění HW.
Opravena chyba viditelnosti položek datové komunikace pro MODBUS a náhodná chyba přetečení vypnuté linearizační tabulky MatFce (zrušit šla zapnutím), chyba AV při předponě nebo výkonu na displeji
  186 575B     26.5.2010  
  10:15:57  
OM 402PWR20__64-104.hex

OM 402PWR20_64-103

xxxxxxxxxx          

OM 402PWR20_64-003

Oraveno vyčítání hodnot z přídavné paměti po lince RS 485   185 307B     19.2.2008  
  10:39:08  
OM 402PWR20__64-003.hex

OM 402PWR20_64-002

Opraveno dočasné zobrazení   185 199B     13.2.2008  
  14:02:16  
OM 402PWR20__64-002.hex

OM 402PWR20_64-001

Oprava a vylepšní záznamu do Real Time paměti, zlepšení stability (odstranění výpadků RS, zhasínání a zmatení displeje)   184 330B     12.2.2008  
  11:53:45  
OM 402PWR20__64-001.hex

OM 402PWR20_62-001

První varianta 20mm   179 081B     30.10.2007  
  9:11:37  
OM 402PWR20__62-001.hex
Zpět