Seznam aktualizací firmware

OM 402Uni20_62-A02

Doplněno zpoždění po startu   183 091B     23.11.2007  
  14:10:01  
OM 402Uni20__62-A02.hex

OM 402Uni20_62-A01

Speciál pro I&C energo   182 302B     22.11.2007  
  20:10:12  
OM 402Uni20__62-A01.hex

OM 402Uni20_71-B01

Speciál pro I&C energo s BSR.
Upraveno hlášení chyb, doplněn měřící mód E4-20.
  173 674B     18.4.2008  
  19:59:27  
OM 402Uni20__71-B01.hex

OM 402Uni20_71-A01

Speciál pro I&C energo.
Upraveno hlášení chyb, doplněn měřící mód E4-20.
  180 321B     18.4.2008  
  19:51:03  
OM 402Uni20__71-A01.hex

OM 402Uni20_65-A01

Speciál pro I&C energo.
Upraveno hlášení chyb, doplněn měřící mód E4-20.
  173 644B     20.8.2008  
  10:54:57  
OM 402Uni20__65-A01.hex

OM 402Uni20_78-601

Následující varianta po v.78-600 (Oprava vysílání REALTIME, odebrána funkce EXPON.Novy profibus).   183 333B     8.9.2014  
  15:35:03  
OM 402Uni20__78-601.hex

OM 402Uni20_78-600

Oprava vysílání REALTIME, odebrána funkce EXPON.Novy profibus   183 241B     13.6.2014  
  13:23:29  
OM 402Uni20__78-600.hex

OM 402Uni20_78-599

Vloženo          

OM 402Uni20_78-006

Následující varianta po v.78-302 (Opraven rozsah RTD-Ni).          

OM 402Uni20_78-302

Opraven rozsah RTD-Ni   182 165B     22.11.2012  
  12:35:02  
OM 402Uni20__78-302.hex

OM 402Uni20_78-301

Opraven rozsah 5 mA   182 122B     20.1.2012  
  12:15:31  
OM 402Uni20__78-301.hex

OM 402Uni20_78-300

SMD teplotní čidlo CJC   182 032B     2.11.2011  
  8:37:59  
OM 402Uni20__78-300.hex

OM 402Uni20_78-299

Vloženo          

OM 402Uni20_78-001

První varianta v.78. Nový HW 05-10
Není kompatibilní s nižšími verzemi.
Zabezpečena FLASH
  181 568B     28.6.2011  
  7:11:06  
OM 402Uni20__78-001.hex

OM 402Uni20_66-N02

Zabezpečena FLASH   182 046B     13.6.2011  
  15:45:39  
OM 402Uni20__66-N02.hex

OM 402Uni20_66-N01

Obsluha nové verze analogu 502AO   182 759B     30.11.2010  
  12:23:34  
OM 402Uni20__66-N01.hex

OM 402Uni20_66-007

Opravena neznámá chyba mikrokontroleru   181 447B     17.6.2010  
  8:50:18  
OM 402Uni20__66-007.hex

OM 402Uni20_66-006

Opraveno měření studeného konce   181 200B     25.6.2009  
  12:30:31  
OM 402Uni20__66-006.hex

OM 402Uni20_66-005

Zprovozněn protokol MODBUS.   182 353B     10.4.2009  
  8:45:51  
OM 402Uni20__66-005.hex

OM 402Uni20_66-004

Rozšířeno zobrazení na -1999   174 326B     3.3.2009  
  17:19:08  
OM 402Uni20__66-004.hex

OM 402Uni20_66-003

Doplněna dvě hesla          

OM 402Uni20_66-002

Opraveno nastavení času, datumu z OM Linku.   172 579B     15.8.2008  
  10:20:04  
OM 402Uni20__66-002.hex

OM 402Uni20_66-001

První varianta v.66.
Nové paměti pro REALTIME. Není kompatibilní s verzemi nižšími než 65.
  172 859B     14.8.2008  
  10:49:55  
OM 402Uni20__66-001.hex

OM 402Uni20_62-006

Opraven rychlý přístup do MEZ. 3 a MEZ. 4
Vylepšena obsluha PROFIBUSu
  179 383B     25.10.2007  
  17:52:04  
OM 402Uni20__62-006.hex

OM 402Uni20_62-005

Opraveny adresy výstupních registrů MODBUS   178 333B     26.6.2007  
  14:04:39  
OM 402Uni20__62-005.hex

OM 402Uni20_62-004

Upraveno měření Cu   176 879B     23.4.2007  
  10:37:28  
OM 402Uni20__62-004.hex

OM 402Uni20_62-003

Opravena chyba inicializace měření DC, PM, TC, DU.   176 597B     13.4.2007  
  16:47:43  
OM 402Uni20__62-003.hex

OM 402Uni20_62-002

Opraveno ukládání dat z externího vstupu.
Přidán T/C L.
  176 397B     4.4.2007  
  15:27:55  
OM 402Uni20__62-002.hex

OM 402Uni20_62-001

První varianta v.62
Obsahuje podporu OMLink, Modbus a zjednodušené menu
  175 646B     23.3.2007  
  10:06:36  
OM 402Uni20__62-001.hex
Zpět