Seznam aktualizací firmware

OM 653UQC 62-D01

úprava - měřič délky kroků posuvu pásu          

OM 653UQC 62-A01

baking time calculate constants   124 211B     13.10.2011  
  14:20:58  
OM 653UQC _62-A01.hex

OM 653UQC 62-506

Oprava ukončení HOLD pro čítač   125 890B     16.12.2016  
  11:44:40  
OM 653UQC _62-506.hex

OM 653UQC 62-505

Oprava zobrazení formátu 9999.59   125 882B     18.9.2015  
  8:17:52  
OM 653UQC _62-505.hex

OM 653UQC 62-504

Oprava práv položky SETTIN.   125 890B     20.4.2015  
  10:24:46  
OM 653UQC _62-504.hex

OM 653UQC 62-503

Oprava chování RELE1 v modu PULZ a NULUJ (s RTC) po zapnutí přístroje.   125 890B     1.4.2015  
  7:12:19  
OM 653UQC _62-503.hex

OM 653UQC 62-502

Následující varianta po v.62-501 (Následující varianta po v.62-500 (Oprava chování stopek (bez RTC) po zapnutí přístroje po dlouhodobém vypnutí a změna rozsahu kalibrace analogu, přidana volba GSD souboru).   125 780B     23.10.2014  
  14:11:06  
OM 653UQC _62-502.hex

OM 653UQC 62-501

Následující varianta po v.62-500 (Oprava chování stopek (bez RTC) po zapnutí přístroje po dlouhodobém vypnutí a změna rozsahu kalibrace analogu, přidana volba GSD souboru   126 414B     23.10.2014  
  8:17:09  
OM 653UQC _62-501.hex

OM 653UQC 62-500

Oprava chování stopek (bez RTC) po zapnutí přístroje po dlouhodobém vypnutí a změna rozsahu kalibrace analogu   125 045B     13.11.2013  
  11:53:20  
OM 653UQC _62-500.hex

OM 653UQC 62-499

Vloženo          

OM 653UQC 62-010

Přidán mód CLR+Puls pro módy QVADR, UP/DOWN, UP+DOWN          

OM 653UQC 62-009

Zrušeno automatické nulování při přetečení displeje pokud se nevyužívá stav čítače (Znemožňovalo měření kmitočtu)   123 026B     14.2.2011  
  16:22:17  
OM 653UQC _62-009.hex

OM 653UQC 62-008

Oprava HOLD funkce pro čítač (single mode) bez filtru (dokázalo změnit->snížit hodnotu), Oprava ztráty pulsů při měření kmitočtu UP a DOWN a Qvadraturním modu   122 765B     9.2.2011  
  10:03:53  
OM 653UQC _62-008.hex

OM 653UQC 62-007

Přidáno zohlednění měření otáček na přesný počet zubů, Výpočet převrácené hodnoty (času z kmitočtu), Oprava sporadického výpadknulovací funkce po odstávce, změna použití kalibrací AV (nekompatabilní), Mod limity Jednou   122 492B     1.2.2011  
  17:12:50  
OM 653UQC _62-007.hex

OM 653UQC 62-006

Oprava přesnosti AV proudových rozsahů - Změna HW (TK 5 nebo (10)) - Pro starý HW nebude správná kalibrace + Opravena chyba měření Fr.   119 985B     28.6.2010  
  16:51:02  
OM 653UQC _62-006.hex

OM 653UQC 62-005

Opraven režim Qvadratura s vypnutým filtrem (počítal pouze hrany signálu B)   119 888B     31.5.2010  
  13:36:52  
OM 653UQC _62-005.hex

OM 653UQC 62-004

Oprava přesnosti AV proudových rozsahů - Změna HW a Oprava viditelnosti položek při nobsažených relé   119 895B     22.4.2010  
  12:09:11  
OM 653UQC _62-004.hex

OM 653UQC 62-003

Opraveno vynulování po startu přístroje na náběžnou hranu a vstup kontakt, nastavování hodnoty pro desetinný scale nebo dělitel   119 782B     19.3.2010  
  11:22:06  
OM 653UQC _62-003.hex

OM 653UQC 62-002

Opravena chyba zobrazování položky "Zálohování" v menu   118 780B     18.3.2010  
  10:52:46  
OM 653UQC _62-002.hex

OM 653UQC 62-001

První varianta   118 749B     17.3.2010  
  13:56:36  
OM 653UQC _62-001.hex
Zpět