Seznam aktualizací firmware

OMD201RS-4 65-001

Doplněn univerzální protokol   158 826B     20.11.2009  
  12:13:21  
OMD201RS-4 _65-001.hex

OMD201RS-4 61-002

Příkazy 9N a 9F jsou potvrzované   151 170B     5.11.2007  
  14:39:29  
OMD201RS-4 _61-002.hex

OMD201RS-4 61-001

První varianta v.61
Obsahuje podporu OMLink, Modbus a zjednodušené menu
  151 174B     5.11.2007  
  11:49:44  
OMD201RS-4 _61-001.hex
Zpět