Seznam aktualizací firmware

OMD201UNI 62-003

Opraveno zadání mezí barvy displeje   183 555B     22.11.2007  
  13:35:18  
OMD201UNI _62-003.hex

OMD201UNI 62-002

Opraven rychlý přístup do MEZ. 3 a MEZ. 4   183 584B     31.10.2007  
  10:37:51  
OMD201UNI _62-002.hex

OMD201UNI 62-001

První varianta v.62
Obsahuje podporu OMLink, Modbus a zjednodušené menu
  181 933B     3.10.2007  
  12:27:57  
OMD201UNI _62-001.hex
Zpět