Seznam aktualizací firmware

OML343AC 62-002

Doplněna volba zobrazování znaménka + a -   71 886B     20.9.2012  
  16:29:18  
OML343AC _62-002_OML343AC.hex

OML343AC 62-001

První varianta   71 376B     1.2.2012  
  15:27:46  
OML343AC _62-001_OML343AC.hex
Zpět