Seznam aktualizací firmware

OMX100DC 60-004

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   89565B     16.8.2005  
  17:31:33  
OMX100DC_60-004.hex

OMX100DC 60-003

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)   89101B     16.8.2005  
  15:53:08  
OMX100DC_60-003.hex

OMX100DC 60-002

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV   89091B     10.8.2005  
  18:03:58  
OMX100DC_60-002.hex

OMX100DC 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  87659B     16.6.2005  
  9:45:41  
OMX100DC_60-001.hex
Zpět