Seznam aktualizací firmware

OMX100DC2 60-003

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   89150B     16.8.2005  
  17:35:39  
OMX100DC_60-003.hex

OMX100DC2 60-002

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)   89091B     10.8.2005  
  18:03:58  
OMX100DC_60-002.hex

OMX100DC2 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  87659B     16.6.2005  
  9:45:41  
OMX100DC_60-001.hex
Zpět