Seznam aktualizací firmware

OMX100OHM 61-001

Přidán zjednodušený mód menu "LIGHT" / "PROFI"   89 144B     28.11.2006  
  13:58:18  
OMX100OHM _61-001.hex

OMX100OHM 60-004

Opraveno měření odporu vedení v 2W modu          

OMX100OHM 60-003

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)
Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově
Doplněny funkce OM Linku
         

OMX100OHM 60-002

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV          

OMX100OHM 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
         
Zpět