Seznam aktualizací firmware

OMX100PM 60-008

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   89557B     16.8.2005  
  17:47:21  
OMX100PM_60-008.hex

OMX100PM 60-007

Doplněna možnost linearizace v 25 bodech (Zadání pomocí OM Link z PC)   89498B     10.8.2005  
  18:17:07  
OMX100PM_60-007.hex

OMX100PM 60-006

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV   89400B     22.4.2005  
  16:23:33  
OMX100PM_60-006.hex

OMX100PM 60-005

Opravena funkce vyčítání displeje pomocí RS při chybovém hlášení   89421B     25.3.2005  
  17:09:00  
OMX100PM_60-005.hex

OMX100PM 60-004

Vylepšeno automatické procházení menu, interní finkce RS,editace čísla, nastavení proměnných, kalibrace, čtení ADC   89261B     23.3.2005  
  11:14:25  
OMX100PM_60-004.hex

OMX100PM 60-003

Opraven seznam RS příkazů   87686B     10.3.2005  
  15:54:07  
OMX100PM_60-003.hex

OMX100PM 60-002

Opravena obsluha RS komunikace (Potvrzení je vysláno až po skutečném provedení RS příkazu).
Opravena chyba rychlosti AV pro rychlost od 10 měření za sekundu.
  87710B     9.3.2005  
  15:22:03  
OMX100PM_60-002.hex

OMX100PM 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  86477B     18.2.2005  
  12:08:40  
OMX100PM_60-001.hex
Zpět