Seznam aktualizací firmware

OMX100PWR 60-004

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově   91452B     16.8.2005  
  17:57:16  
OMX100PWR_60-004.hex

OMX100PWR 60-003

Opraveno blikání LED při zpožděném sepnutí (rozepnutí) relé   91404B     10.8.2005  
  18:07:42  
OMX100PWR_60-003.hex

OMX100PWR 60-002

Oravena možnost výběru Cos Fi. Pro Limity a A.V.   91273B     9.8.2005  
  9:57:52  
OMX100PWR_60-002.hex

OMX100PWR 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
  91644B     28.7.2005  
  11:10:03  
OMX100PWR_60-001.hex
Zpět