Seznam aktualizací firmware

OMX100TC 61-001

Doplněn rozsah T/C L a přidán zjednodušený mód menu "LIGHT" / "PROFI"   89 991B     10.1.2007  
  16:30:23  
OMX100TC _61-001_TypB.hex
OMX100TC _61-001_TypRST.hex
OMX100TC _61-001_TypEJKNL.hex

OMX100TC 60-009

Doplněny nové funkce OMLink          

OMX100TC 60-008

Opraven režim vypnutého zobrazování a zobrazování položek obnově          

OMX100TC 60-007

Doplněna editace limit s příponami "m", "k", "M"          

OMX100TC 60-006

Opraveno ukládání kalibračních hodnot AV          

OMX100TC 60-005

Upraveny interní funkce pro kalibrace          

OMX100TC 60-004

Opravena funkce vyčítání displeje pomocí RS při chybovém hlášení          

OMX100TC 60-003

Vylepšeno automatické procházení menu, interní finkce RS,editace čísla, nastavení proměnných, kalibrace, čtení ADC          

OMX100TC 60-002

Opraven seznam RS příkazů          

OMX100TC 60-001

První varianta v.60
Obsahuje podporu OMLink
         

Zpět